Du sparkar mig inifrån och ut..

Lika mycket som jag kan älska tystnaden , lika väl kan jag hata den. Tystnaden får mig att börja tänka. .

Jag avskyr alla tankar inom mig , avskyr vad de gör emot mig. Avskyr allt de är.  

Försöker förstå vad som är rätt och vad som är fel, fast jag redan vet svaren.  

Jag vet vad jag måste göra… 

Annonser